ČELEĎ VIOLKOVITÉ VIOLACEAE NÁLEŽÍ DO ŘÁDU MALPIGHIALES, ROSTLINY VYŠŠÍ DVOUDĚLOŽNÉ. U violky písečné mám určité pochybnosti. Jeden exemplář má stanoviště je na Čertové skále nad řekou. A druhý exemplář jsem ulovila na bývalém vápencovém dolu.