čeleď Rosnatkovité

Droseraceae - LOV NA ROSNATKY

01.12.2015 08:24
Rosnatky jsem viděla růst na vlastní oči pouze v TROJSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, v BOTANICKÉ ZAHRADĚ V PLZNI A ve skleníku FATA MORGANA PRAHA.  A to jsem procházela několik osvědčených rašeliništ, od rezervace SOOS, Kladská, přes Smraďoch,  rašeliniště na Šumavě, také PP V Bahnách. Vždy, když procházím nějaké rašeliniště nebo mokřad, mám silné podezření, že se rosnatky domluvily, že se ode mne lovit nenechají a raději se schovají.   Jsou víc variabilní, než bych si přála.