Členění podle barev

KATEGORIE OHROŽENÍ

EX

vyhynulý taxon

CR kriticky ohrožený taxon
EN silně ohrožený 50 procent pův. zastoupení
VU ohrožený  - snížení výskytu 50-80 procent pův. zastoupení
NT potenciálně zranitelný - není možné stanovit míra ohrožení
LR méně ohrožený
DD nedostatečně prostudovaný vzácný taxon