Fotogalerie obsahuje čeledě rostlinek rozčleněné do jednoděložných, dvouděložných.  Čeledě pouze do dvou fotografií jsem přesunula do sekce třetí,    OSTATNÍ čeledě rostlinek. Přidávám další fotogalerii ŽIVOČICHOVÉ - jsou to ptáci, hmyz, zvířata, které jsem potkala, (i když někdy jen letmo) při dokumentování mých fotorostlinek.

                SYSTÉM ZVLÁŠTĚ OHROŽENÝCH DRUHŮ V ČR

stupeň ohrožení označení
druh kriticky ohrožený C1
druh silně ohrožený C2
druh ohrožený C3